Dr Gordon Neufeld z Vancouver jest psychologiem rozwojowym z ponad 40-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami za nie odpowiedzialnymi. Jest on wybitnym autorytetem w dziedzinie rozwoju dzieci, międzynarodowym wykładowcą, współautorem bestsellerowej książki „Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów.” oraz czołowym interpretatorem paradygmatu rozwoju człowieka. Znany jest z odnajdywania rozwiązań w złożonych problemach rozwojowych dzieci oraz wskazywania ich opiekunom kierunku zmian.

Przez wiele lat był nauczycielem uniwersyteckim (University of British Columbia w Vancouver) i prowadził prywatną praktykę, obecnie zaś poświęca swój czas na szkolenia innych osób, w tym pedagogów oraz specjalistów, takich jak terapeuci czy psychologowie. Założony przez niego Instytut Neufelda jest charytatywną organizacją o międzynarodowym zasięgu, zajmującą się metodami stosowania nauki z obszaru rozwoju człowieka do wspierania opieki nad dziećmi. Dr Neufeld regularnie pojawia się w radio oraz telewizji kanadyjskiej i innych. Jest ojcem piątki dzieci oraz dziadkiem szóstki wnucząt.

Podejście doktora Gordona Neufelda

Dr Neufeld opracował integracyjne podejście do rozwoju człowieka, zakorzenione w teorii przywiązania, psychologii głębi, paradygmacie rozwojowym. Jest ono zgodne z współczesnymi badaniami neurologicznymi, zaś szlifowane było przez czterdzieści lat praktyki zawodowej, rodzicielskiej, jak i czasu osobistych refleksji. Model ten jest znakomitą alternatywą dla powszechnego podejścia behawioralnego czy też tego koncentrującego się na stawianiu diagnoz medycznych. Ma on wyraźne i głębokie znaczenie dla rodzicielstwa, procesu nauczania oraz leczenia.

W świecie fragmentarycznej wiedzy, tajemniczych terminologii, strategii oderwanych od swoich filozoficznych korzeni oraz wyrywkowego podejścia do leczenia metateoria i praktyka doktora Neufelda jest niczym powiew świeżego powietrza. Jego model ma wyraźne i głębokie znaczenie dla rodzicielstwa, procesu nauczania oraz leczenia. Cytując słowa jego kolegi psychologa: „Wyjątkowość Gordona polega na tym, że w czasach traktowania tematu powierzchownie, a jednocześnie zbytniego koncentrowania się na szczegółach swoim podejściem schodzi on do samej głębi, wciąż mając jednak na uwadze całość obrazu. Pokazuje on nam sposób myślenia i patrzenia, który przenika do samej istoty rzeczy, a następnie otwiera drzwi do zmian.”

Doktor Neufeld:

  • rozwinął przełomowe teorie: agresji, lęku, przeciwwoli oraz zjawiska nękania przez rówieśników, które to zyskały uznanie w Kanadzie, jak i na arenie międzynarodowej;
  • opracował kompleksową teorię przywiązania, która obejmuje: sześć etapów w rozwoju zdolności do relacji, konstrukt dwubiegunowości więzi (wyjaśniający zarówno nieśmiałość i obojętność w ramach obrony) oraz konstrukt opisujący funkcjonowanie w trybach alfa lub zależnym (co z kolei wyjaśnia wiele zjawisk, takich jak mobbing czy też zwiększenie częstości występowania trudnych do opieki alfa dzieci). Jego model przywiązania jest uniwersalny zarówno w kontekście dzieci, jak i dorosłych oraz użyteczny zarówno w środowisku szkolnym, jak i domowym. Mimo że model ten powstał z inspiracji pionierskimi pracami wczesnych teoretyków przywiązania takich jak John Bowlby, Konrad Lorenz i Harry Harlow, bazuje on również na innych teoriach bliskości między ludźmi, jak i współczesnych badaniach mózgu człowieka oraz badaniach z zakresu nauk fizycznych, w których to dążenie do bliskości jest równie znaczące. Studenci postrzegają model przywiązania Neufelda jako bardzo zbieżny z ich własnymi tradycjami kulturowymi, dający im konceptualne podstawy dla ich naturalnych, intuicyjnych zachowań.

Przegląd wystąpień

  • liczne kongresy i międzynarodowe wydarzenia z tematyki rozwoju i dobrostanu dzieci, m.in. w Kanadzie, Japonii, Meksyku, Izraelu, Szwecji, Rosji, Ukrainie, Portugalii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii;
  • przemówienia na licznych konferencjach edukacyjnych, wczesnej edukacji i przedszkoli w całej Kanadzie i Stanach Zjednoczonych,
  • prowadzenie intensywnych szkoleń dla profesjonalistów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Meksyku, Szwecji, Finlandii i Polsce
  • udział w różnych zgromadzeniach społeczności rdzennych Indian w Kanadzie (np. Woodlawn Cree, Stein Valley Nlakapamux, Haida Gwaii, Cowichan Tribe, Squamish Nation, Inuit of Nunavut),
  • prowadzenie obszernych i intensywnych kursów rozwojowych dla lekarzy, pediatrów, terapeutów, psychologów w całej Kanadzie i Stanach Zjednoczonych,
  • prowadzenie obszernych kursów rozwoju zawodowego dla społeczności pracujących z rodzinami zastępczymi oraz adopcyjnymi w całej Kanadzie

 

Więcej o doktorze Neufeldzie przeczytać można na stronie Instytutu Neufleda: http://neufeldinstitute.org/about-us/dr-gordon-neufeld/